Piosenki

Próba zebrania w jednym miejscu wysokiej jakości opracowań; ze szczególnym uwzględnieniem materiałów wcześniej niedostępnych lub rozrzuconych w różnych miejscach Internetu i prywatnych zbiorach.

Mój rynsztok, mieszczańskie porządki mam gdzieś
Te mordy obłudne i puste - pal sześć
Wysyłam pijane toasty na świat
I za tych popijam, co we mnie od lat Paweł Wójcik – Toasty

Lśnij, nieboskłonie...


g C7
F A7/E d d7/C
g7/B C7 F4 F
g C7
F A7/E d d7/C
g/B C7 F4 F
Lśnij, nieboskłonie, F a/E
W zorzy koronie, d F/C
Pogaś płomyki gwiazd. B g7 B9/C (C7)
Płomyk w pomroce F a/E
Złe karmi moce – d F/C
Dobre odradza brzask! B g7 B9/C (C7)
Brzasku szczeliną g
Światłości płyną, g7/F
Niosą jasności blask. A7/E A7 B
W blasku jasności g C7
Mrą nieprawości, F A/E d d7/C
Prawi dostąpią łask! g/B C7 F4 (F)
Łaskami sieje A d
Pan – prawd promienie, A d
Miłość, nadzieję, C F
Wiarę w zbawienie, C F
Śpiewem się wznosi duch – B D
Kto żyw – wytęża słuch. g7 C7 F
W Boże Narodzenie A d
Wielki w świecie ruch! A d
Pierzchają ciemności, C F
Na wysokości – zorzy żar! g D7
Święcą pasterze prości B D7 g
Sprawiedliwości dar! C4 C D (D7)
Święcą pasterze prości B D7 g
Sprawiedliwości dar! C4 C7 F4 (F)
g C7
F A7/E d d7/C
g/B C7 F4 F
Bądźże nam Panem, F a/E
Dziecię kochane d F/C
Mrowiem strapionych serc! B g7 B9/C (C7)
Anioł zwiastował F a/E
Otuchy słowa d F/C
Poddanym rzymskich twierdz. B g7 B9/C (C7)
Ukołysz Syna, g
Matko jedyna, g7/F
Niechaj nabiera sił. A7/E A7 B
Schyl się z czułością g C7
Nad niewinnością, F A/E d d7/C
Co grzech obraca w pył. g/B C7 F4 (F)
Łaskami sieje A d
Pan – prawd promienie, A d
Miłość, nadzieję, C F
Wiarę w zbawienie, C F
Śpiewem się wznosi duch – B D
Kto żyw – wytęża słuch. g7 C7 F
W Boże Narodzenie A d
Wielki w świecie ruch! A d
Pierzchają ciemności, C F
Na wysokości – zorzy żar! g D7
Święcą pasterze prości B D7 g
Słodkiej wolności dar! C4 C D (D7)
Święcą pasterze prości B D7 g
Słodkiej wolności dar! C4 C7 F4 (F)
g C7
F A7/E d d7/C
g/B C7 F4 F
Żyj wreszcie po to, F a/E
Krucha istoto, d F/C
By życia cenić cud! B g7 B9/C (C7)
Napełnij duszę F a/E
Darami wzruszeń, d F/C
A każdy zniesiesz trud! B g7 B9/C (C7)
Wiecznym tworzeniem g
Twoje istnienie, g7/F
Wieczną zagadką – los, A7/E A7 B
Nie cała miniesz g C7
W człeczej rodzinie, F A/E d d7/C
Wsłuchaj się w Pana Głos! g/B C7 F4 (F)
Łaskami sieje A d
Pan – prawd promienie, A d
Miłość, nadzieję, C F
Wiarę w zbawienie, C F
Śpiewem się wznosi duch – B D
Kto żyw – wytęża słuch. g7 C7 F
W Boże Narodzenie A d
Wielki w świecie ruch! A d
Pierzchają ciemności, C F
Na wysokości – zorzy żar! g D7
Święcą pasterze prości B D7 g
Nieśmiertelności dar! C4 C D (D7)
Święcą pasterze prości B D7 g
Nieśmiertelności dar! C4 C7 F4 (F)
W Boże Narodzenie A d
Wielki w świecie ruch! A d
Pierzchają ciemności, C F
Na wysokości – zorzy żar! g D7
Święćmy w ten dzień radości B D7 g
Nieśmiertelności dar! C4 C D (D7)
Święćmy w ten dzień radości B D7 g
Nieśmiertelności dar! C4 C7 F4 (F)
g C7
F A7/E d d7/C
g/B C7 F4 F

Dodane 10.09.2018 przez Zbik

Nagranie

Nuty

comments powered by Disqus