Piosenki

Próba zebrania w jednym miejscu wysokiej jakości opracowań; ze szczególnym uwzględnieniem materiałów wcześniej niedostępnych lub rozrzuconych w różnych miejscach Internetu i prywatnych zbiorach.

Mój rynsztok, mieszczańskie porządki mam gdzieś
Te mordy obłudne i puste - pal sześć
Wysyłam pijane toasty na świat
I za tych popijam, co we mnie od lat Paweł Wójcik – Toasty

Lekcja historii klasycznej


Gallia est omnis divisa in partes tres E H
Quarum unam incolunt Belgae aliam Aquitani fis Gis
Tertiam qui ipsorum lingua Celtae nostra Galli appellantur cis A
Ave Caesar morituri te salutant! E H E (A E H E)
Nad Europą twardy krok legionów grzmi E H
Nieunikniony wróży koniec republiki fis Gis
Gniją wzgórza galijskie w pomieszanej krwi cis A
A Juliusz Cezar pisze swoje pamiętniki E H E (A E H E)
Gallia est omnis divisa in partes tres E H
Quarum unam incolunt Belgae aliam Aquitani fis Gis
Tertiam qui ipsorum lingua Celtae nostra Galli appellantur cis A
Ave Caesar morituri te salutant! E H E (A E H E)
Pozwól Cezarze gdy zdobędziemy cały świat E H
Gwałcić rabować sycić wszelkie pożądania fis Gis
Proste prośby żołnierzy te same są od lat cis A
A Juliusz Cezar milcząc zabaw nie zabrania E H E (A E H E)
Gallia est omnis divisa in partes tres E H
Quarum unam incolunt Belgae aliam Aquitani fis Gis
Tertiam qui ipsorum lingua Celtae nostra Galli appellantur cis A
Ave Caesar morituri te salutant! E H E (A E H E)
Cywilizuje podbite narody nowy ład E H
Rosną krzyże przy drogach od Renu do Nilu fis Gis
Skargą krzykiem i płaczem rozbrzmiewa cały świat cis A
A Juliusz Cezar ćwiczy lapidarność stylu! E H E (A E H E)
Gallia est omnis divisa in partes tres E H
Quarum unam incolunt Belgae aliam Aquitani fis Gis
Tertiam qui ipsorum lingua Celtae nostra Galli appellantur cis A
Ave Caesar morituri te salutant! E H E (A E H E)

Dodane 12.05.2011 przez DX

Nagranie

Łacina

Jacek Kaczmarski przywołuje w refrenie zdanie otwierające pamiętniki Juliusza Cezara "O wojnie galijskiej" (łac. "Commentarii de Bello Gallico"), stanowiące dzisiaj jedną z podstawowych lektur źródłowych do nauki łaciny:

Galia est omnis divisa in partes tres, Quorum unam incolunt Belgae aliam Aquitani, Tertiam qui ipsorum lingua Celtae nostra Gali appellantur

Fragment opisuje podział Galii na trzy części zamieszkane przez Belgów, Akwitańczyków i wreszcie Celtów, nazywanych po łacinie Galami.

Słowa Ave Caesar, morituri te salutant (Cezarze, idący na śmierć pozdrawiają cię) są natomiast często przywoływanym, rzekomym pozdrowieniem kierowanym przez gladiatorów do cesarza, choć brak źródeł potwierdzających ów zwyczaj. Prawdopodobnie słowa te padły przy okazji jednorazowego wydarzenia - wyreżyserowanej bitwy morskiej (naumachii) w roku 52 n.e., za panowania cezara Klaudiusza.


Dodane 26.06.2015 przez Alek

Nuty

comments powered by Disqus