Piosenki

Próba zebrania w jednym miejscu wysokiej jakości opracowań; ze szczególnym uwzględnieniem materiałów wcześniej niedostępnych lub rozrzuconych w różnych miejscach Internetu i prywatnych zbiorach.

Mój rynsztok, mieszczańskie porządki mam gdzieś
Te mordy obłudne i puste - pal sześć
Wysyłam pijane toasty na świat
I za tych popijam, co we mnie od lat Paweł Wójcik – Toasty

Afganistan


Skąd Rosjanie wracali? - Z historycznej wycieczki, e C e C e C h C a e
Wieźli tryumfy wstydliwe, kryli nieładne łupy. e C e C e C h C a e
A co po nich zostało? Buzująca pożoga, a b
Splugawione świątynie, dzieci, gruzy i trupy. h d a C e C h e
Chwalmy ich, że wracają użyźniwszy popiołem e C e C e C h C a e
Ziemię próżnych owoców ludzkiej troski i pracy, e C e C e C h C a e
Skąd-by-kolwiek wracali, bijmy Rosjanom czołem, a b
Póki ten odwrót - p o w r o t u - nie znaczy. h d a C e a e

Dodane 12.09.2014 przez reuter

Nagranie

Mickiewicz i historia najnowsza

Pierwszy wers piosenki nawiązuje do powieści poetyckiej "Konrad Wallenrod" pióra Adama Mickiewicza, w którym Powieść Wajdeloty rozpoczyna się słowami:

Skąd Litwini wracali? – Z nocnej wracali wycieczki, Wieźli łupy bogate, w zamkach i cerkwiach zdobyte.

Co ciekawe, jest to tylko parafraza treści – Jacek Kaczmarski nie trzyma się w swojej piosence Mickiewiczowskiego heksametru.

Sam utwór Kaczmarskiego traktuje o zakończeniu trwającej 9 lat (25 XII 1979–15 II 1989) sowieckiej interwencji w Afganistanie, w której ZSRS wspierało komunistyczny rząd w walce z popartymi przez USA mudżahedinami. Czytając fragment:

A co po nich zostało? Buzująca pożoga, Splugawione świątynie, dzieci, gruzy i trupy,

należy mieć w pamięci wiele okrucieństw, których dopuścili się Sowieci, między innymi: podpalanie ludzi żywcem, masowe zabijanie i torturowanie ludzi (w tym także dzieci) oraz notoryczne grabieże zajmowanych wsi.


Dodane 02.07.2015 przez Zbrozło

comments powered by Disqus